Parafia Świętego Stanisława BM w Bielsku-Białej

Stare Bielsko odNowa - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele Św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionuTytuł projektu → Stare Bielsko odNowa - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele Św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionu

Nazwa beneficjenta → PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA

Źródło finansowania → Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe; dla pod działania: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs
Wartość wydatków kwalifikowanych 2 364 756, 98 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 2 000 635, 69 zł.

Okres realizacji → 2018-04-02 - 2019-12-20

Krótki opis projektu → Projekt polega na prowadzeniu prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym - kościół p.w. Św. Stanisława BM, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-176/76. Głównym zamierzeniem projektu jest, aby zrealizowane prace konserwatorskie umożliwiły Parafii uruchomienie nowej oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości regionu.

Zakładane efekty, główne korzyści → Celem głównym projektu jest zachowanie i wyeksponowanie wielokulturowego dziedzictwa województwa śląskiego poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich w zabytkowym obiekcie sakralnym, a także rozwój oferty kulturalnej kościoła. Projekt, oprócz mierzalnych skutków w postaci odrestaurowanego zabytkowego obiektu sakralnego wywołuje wiele efektów niewymiernych ważnych szczególnie ze względów społecznych:
  1. zachowanie dla przyszłych pokoleń cennych obiektów dziedzictwa kulturowego;
  2. poprawa wizerunku Bielska jako jednostki inwestującej w zachowanie obiektów dziedzictwa,
  3. wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu na terenie gminy,
  4. wzrostu świadomości dziedzictwa kulturowego i aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.
Cele projektu zgodne są z celami V Osi Priorytetowej RPO WŚL/Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, którego celem jest zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu.
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies